#A HR alapjai #HR tanácsok a gyakorlatban

Fejvadászat vs. Toborzás - 10 fontos különbség

2021.08.17.

Lássuk, miben különbözik és miben egyezik a fenti két fogalom! 10 szempont szerint nézzük meg a különbségeket:

 1. Célcsoport
 2. Nyitottság
 3. Diszkréció
 4. Elköteleződés
 5. Fő fókusz
 6. Tevékenység
 7. Módszer
 8. Tanácsadó
 9. Időtartam
 10. Ár

Mi a munkaerő-toborzás?

munkaerő-toborzás fogalma alatt minden olyan tevékenységet értünk, ami megfelelő tudású és számú munkavállalót vonz egy adott állásra vagy pozícióra. Ez a tevékenység leggyakrabban az aktív álláskeresőket célozza. Gyakori technikái a különböző álláskeresési portálokon történő hirdetés, bár számtalan más toborzási technika létezik, például állásbörzéken történő megjelenés vagy kapcsolati hálón keresztüli jelöltgyűjtés.

Mi a fejvadászat?

Ezzel szemben a fejvadászat egy ennél speciálisabb terület. Sokak számára mesterlövészek jutnak eszükbe, esetleg a Szárnyas Fejvadász című film, az üzleti életben viszont teljesen mást jelent. Fejvadászat során a piackutatás, a potenciális vállalatok és munkavállalók feltérképezése, közvetlen kontaktálása, passzív jelöltek meggyőzése áll fókuszban. Gyakran használják magasabb szintű szakemberek, közép- és felsővezetők megtalálására.

Mi a különbség a fejvadászat és a toborzás között?

A fejvadászat és a toborzás ugyanazt a célt szolgálja: megfelelő munkavállalókkal támogatni a vállalat humán erőforrás stratégiáját és terveit. Azonban más megközelítést és módszereket alkalmaz ehhez. HR szakemberként különösen fontos látni a kettő közötti különbségeket, illetve hogyan támogathatja, egészítheti ki egymást a két keresési csatorna.

Célcsoport

 • Fejvadászat: tapasztalt specialisták, szakértők, közép- és felsővezetők, top-level pozíciók
 • Toborzás: bármilyen szinten, fizikai és szellemi munkakörökben egyaránt, pályakezdő szinttől

A fejvadászatot akkor alkalmazzák, amikor nehéz, kihívást jelentő pozíciókról van szó. Ezek betöltése gyakran stratégiai fontosságú, hiszen a vállalat jövője múlhat a megfelelő szakemberek kiválasztásán. Ezzel szemben a toborzás alacsonyabb szinten, akár gyorsabban forgó pozíciók esetében is felmerülhet bármilyen potenciális munkavállaló megtalálása érdekében. A legtöbb üresedést toborzással töltik be. Nem ritka, hogy a magasabb szintű pozíciók során is először toborzási technikákat alkalmaznak és csak azután térnek át fejvadászatra, ha a toborzás sikertelen volt.

Nyitottság

 • Fejvadászat: Általában passzív jelöltek
 • Toborzás: Aktív jelöltek, ritkábban passzív jelöltek

A fejvadászat során jellemzően a felkeresett potenciális munkavállalók nem aktív álláskeresők, így komoly hangsúly van a meggyőzésükön és a váltásból elérhető előnyeik hangsúlyozásán, motivációjuk felkeltésén. Ezek profi, szakértő tanácsadók feladatai. Ezzel szemben a toborzás során passzív és aktív álláskeresők is egyaránt jellemzők. Az aktív álláskeresők, jelentkezők meggyőzésére kisebb hangsúlyt kell fektetni, azonban a passzív álláskeresők motiválása ilyenkor is feladat lehet.

Diszkréció

 • Fejvadászat: Többször diszkrét, nem publikus keresések
 • Toborzás: A jelentkezők azonnal vagy hamar megismerik a munkaadót

A fejvadászat során gyakran kiemelt elem a diszkréció. Ez fontossá teszi a megfelelő fejvadász alkalmazását annak érdekében, hogy igény esetén 100%-os lehessen a titoktartás. Ezzel szemben a toborzásnál nem jellemző ilyen szintű titoktartás és belső HR osztály keresése esetén azonnal publikus a munkaadó neve, míg munkaerő-közvetítő alkalmazásakor az első pár kör során kiderül kiléte.

Elköteleződés

 • Fejvadászat: Magas szintű elköteleződés jellemző a megbízó és a fejvadász között
 • Toborzás: Gyakran alacsonyabb szintű elköteleződés a megbízó részéről a toborzó felé

A fejvadászat a keresés komplexitása és üzleti jelentősége miatt a megbízó és a fejvadász számára egyaránt kulcsfontosságú. A két fél között bizalmon alapuló kapcsolat jön létre, ahol a fejvadász kiemelt fókusszal és időráfordítással dolgozik a keresésen. Ezzel szemben a toborzás során gyakran alacsonyabb szintű elköteleződés is elegendő az együttműködéshez, ezért számos esetben a megbízó több toborzót is felkér a pozíció betöltésével. Ezzel párhuzamosan a toborzó is több projekten dolgozik, megosztva idejét az egyes projektek között a sikerdíj érdekében.

Fő fókusz

 • Fejvadászat: Általában a profilhoz való illeszkedés magas minősége
 • Toborzás: Gyorsaság

A fejvadászat során az elsődleges szempont a fejvadász tevékenységének minősége. Mivel stratégiai fontosságú jelöltekről van szó, a fő fókusz arra helyeződik, hogy a lehető legjobb jelölt kerüljön kiválasztásra, ami akár kompromisszumot is jelenthet a keresési idő szempontjából. Ezzel szemben a toborzás során az üresedés betöltésének gyorsasága is fontos tényező a jelöltek minősége mellett. Így olyan toborzót érdemes alkalmazni, aki megtalálja az egyensúlyt a minőségi jelöltek és a gyors teljesítés között.

Tevékenység

 • Fejvadászat: Proaktív módszertan, amelynek központjában a részletes piackutatás alapján előre meghatározott potenciális cégek és személyek direkt kontaktálása és a keresett profilnak megfelelő jelöltek minél alaposabb kiválasztása áll.
 • Toborzás: Általában reaktív módszereket jelent, aminek célja a kiírt profilra leginkább illeszkedő jelöltet megtalálása. A kiválasztás maga nagyrészt a megbízó kezében van, a toborzó ebben már mélységében nem vesz részt.

A fejvadászat során általában hamarabb kikristályosodik azoknak az ipari szereplőknek, munkavállalóknak a köre, akik elérése és meggyőzése a cél. Csak ennek megértése és begyűjtése után következik a kapcsolatfelvételi folyamat, és a profilnak lehető legjobban megfelelő jelöltek kiválasztása. Ezzel szemben a toborzás során egy előre körül határolt profilra leginkább illeszkedő potenciális munkavállalók megtalálása, toborzása a cél.

Módszertan

 • Fejvadászat: Direkt keresés, kapcsolati háló aktivizálás, kontaktálás, meggyőzés, motiválás
 • Toborzás: Szerteágazó toborzási stratégiák és módszerek, az álláshirdetés feladásától kezdve, az állásbörzéken történő megjelenésen át egészen az adatbáziskutatásig

A fejvadászat és a toborzás módszertana gyakran mosódik össze, különösen a digitális világban, ahol már a toborzás során is könnyen lehet fejvadászatra jellemző elemeket használni. A lényeges különbség, hogy a fejvadászat során a folyamat hangsúlyos része a direkt keresés és kontaktálás, míg a toborzás során több módszertan keverékével is sikerre lehet vinni a keresést.

Tanácsadó

 • Fejvadászat: Tapasztalt, az iparágat és kiválasztási módszereket jól ismerő tanácsadók
 • Toborzás: Proaktív, a toborzási módszereket jól ismerő tanácsadók

A fejvadászat és a toborzás során is fontos a megfelelő tanácsadók alkalmazása. A fejvadászatot olyan tanácsadók tudják sikerre vinni, akik már több éve foglalkoznak ilyen szintű keresésekkel és jól ismerik a célpiacot, a keresett profilokat, ugyanakkor HR szakemberként a kompetenciák mérését és a kiválasztást is támogatni tudják. Ezzel szemben a toborzás során inkább a legfrissebb toborzási módszerek és az aktív/passzív álláskeresők ismeretére kerül a hangsúly. Toborzást belső HR osztályok is gyakran végeznek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy dedikált ügynökségek szélesebb részét fedik le a munkaerőpiacnak.

A JOBGROUP vezetőkiválasztással és direkt kereséssel foglalkozó üzletága, a Prime by JobGroup magasan képzett, saját piacukon és területükön szakértőként megjelenő fejvadászokat alkalmaz, akik kapcsolati hálója kiemelkedő a magyar munkaerőpiacon. [További részletek]

 

Időtartam

 • Fejvadászat: 3-4 hét az első jelöltekig
 • Toborzás: 1-2 hét az első jelöltekig

A fejvadászat a speciálisabb terület és a kiválasztási folyamat miatt nagyobb kihívást jelent, így a megfelelő jelöltek megtalálása hosszabb idő. Ezzel szemben toborzó módszerekkel már a pozíció kiadása utáni 1-2 hétben lehet nyitott jelölteket bemutatni, hiszen aktív álláskeresők is szóba jöhetnek.

Ár

 • Fejvadászat: magasabb költség, elköteleződési díjjal
 • Toborzás: alacsonyabb költség, sikerdíj

A fejvadászat az ehhez szükséges tapasztalatból és szakértelemből adódóan magasabb költséget képvisel. A toborzás alacsonyabb költség mellett is tud operálni és ára a pozíció komplexitásától függően változhat.

A fejvadászat és a toborzás hasonlóságai

A fejvadászat és a toborzás ugyanazt a célt szolgálja: külső forrásból támogatni egy adott vállalat HR stratégiáját megfelelő munkaerővel. Korábban ez volt az egyetlen hasonlóság a fejvadászat és a toborzás között. Ezt követően a toborzók álláshirdetésekkel, a fejvadászok pedig direkt kereséssel kezdték el megtalálni a jelölteket.

Azonban azt látjuk, hogy az utóbbi években a fejvadászat és a munkaerő-toborzás fogalmai és módszerei összemosódtak. A jelenség mögött a változó munkaerőpiac áll. Ugyanakkor, ha két keresési csatornaként tekintünk a két módszertanra, akkor akár egymásra épülhetnek, avagy párhuzamosan is működtethetők egy keresési folyamatban. A munkaadók részéről magas az igény az üresedésre tökéletesen megfelelő dolgozók alkalmazására már alacsony szinteken is. A munkavállalók oldalán pedig egyre kevésbé jellemző az aktív álláskeresés. Emellett a digitalizáció is egyre elérhetőbbé és olcsóbbá tett olyan módszereket, amelyeket korábban csak nagyon exkluzív keresések során lehetett alkalmazni.

A fenti trendek munkaerő-közvetítők, -kölcsönzők, fejvadászok, toborzó cégek tucatját teremtette, jellemzően eltérő profilok, piacok és működés mentén. A megfelelő munkaerő-beszállító alkalmazása során már inkább az egyedi igényeknek való megfelelést kell keresni. Azok a cégek tudják sikeresen betölteni az üresedéseket – legyen szó felsővezetőről vagy pályakezdőről –, akik a toborzás és a fejvadászat módszereinek kombinációját megfelelően alkalmazzák a munkaadó egyedi igényeinek kielégítésére.

Összefoglalás

A toborzás és a fejvadászat közös célt szolgál: megtalálni a megfelelő jelölteket. A toborzás során is lehet fejvadászatra jellemző módszereket alkalmazni (például passzív jelöltek direkt kontaktálása). Ugyanígy a fejvadászat során is meghirdetésre kerülhet állásportálokon is egy-egy felsővezetői keresés. Azonban fontos látni a legfontosabb különbségeket a gyakorlatban. Ez segít eldönteni, hogy egy üresedés betöltéséhez toborzót vagy fejvadászt szükséges-e alkalmazni.

  Fejvadászat Toborzás

Célcsoport

Tapasztalt specialisták, szakértők, Közép- és felsővezetők

Jellemzően pályakezdő szinttől középvezető szintekig

Nyitottság

Általában passzív

Aktív és passzív álláskeresők

Diszkréció

Különös fontosságú

Hamarabb kiderül a munkaadó neve

Tevékenység

Proaktív

Inkább reaktív

Elköteleződés

Magas szintű elköteleződés

Alacsonyabb szintű elköteleződés a megbízó részéről a toborzó felé

Fő fókusz

Minőség

Gyorsaság

Módszertan

Direkt kontaktálás, kapcsolati háló, piackutatás

Sok módszer (álláshirdetés, közösségi média, adatbázisok, állásbörzék, stb.)

Tanácsadó

Sok éves tapasztalat, iparági ismeret, kiválasztáshoz kapcsolódó kompetenciák

Toborzási tapasztalat és legújabb módszerek ismerete

Időtartam

3-4 hét az első jelöltig

1-2 hét az első jelöltig

Költség

Magasabb

Alacsonyabb