#A HR alapjai

Minden, amit a fejvadászatról a magyar munkaerőpiacon tudni érdemes

2021.08.10.

A fejvadászat az 1990-es években jelent meg a magyar munkaerőpiacon mint módszertan és megközelítés. Terjedését az a felismerés hívta életre, hogy az üresedésekre nem csak álláshirdetéseken keresztül lehet megfelelő jelölteket találni. Sőt, ma már a kiváló jelöltek eléréséhez muszáj más technikákhoz is fordulni. Különösen fontos ez a magasabb szinteken és felelősségi köröknél, a közép- és felsővezetők megtalálásánál.

Ebben a blogcikkben bemutatjuk a következőket:

 • A fejvadászat fogalma
 • A fejvadász személye
 • A fejvadászat alkalmazási területei
 • A fejvadászat folyamata
 • A fejvadászat ára

Mi a fejvadászat?

A fejvadászat alatt a jelöltek közvetlen keresés segítségével történő megtalálását értjük. Gyakran használjuk még a „direkt keresés” kifejezést is rá. Továbbá mivel általában magas szintű pozíciókat betöltő munkavállalók megtalálására alkalmazzák, szintén gyakori kifejezés rá a „vezető kiválasztás”. Számos kulcsfontosságú ponton különbözik a toborzástól.

A fejvadászat fogalma Kulcsár (1991) szerint olyan eljárás, amelynek célja egy konkrét – rendszerint a megbízó által megnevezett csoportból kikerülő – személy elcsábítása jelenlegi állásából. A topmenedzsment, illetve a második vonalbeli vezetés esetében alkalmazott eljárás volt korábban, de ma már - a jelenlegi munkaerő piaci viszonyok között - tapasztalt specialisták, szakértők megtalálásnak is hatékony eszköze.

fejvadászat központjában a célpiac megismerése, a piackutatás (piaci szereplők, vállalatok, munkavállalók felkutatása), a direkt megkeresés, a kapcsolati háló építés és a meggyőzés áll.

Ki a fejvadász?

A fejvadászatot általában erre specializálódott szakemberek végzik, mert komoly szakértelmet, módszertani és gyakorlati ismeretet igényel a hatékony és sikeres fejvadászat végrehajtása. A fejvadász sok éves tapasztalatot tudhat magáénak a munkaerőpiacon ilyen jellegű keresések körében. A fejvadászok jellemzően széles kapcsolati hálóval rendelkeznek az üzleti életben és a keresési csatornák nagy százaléket pontosan ismerik, ami segíti a megfelelő munkavállalók megtalálását. Fontos, hogy a célpiacot is ismerjék, és ideális esetben rendelkezzenek tapasztalattal az adott területen. Így az adott piac egyedi munkaerővel kapcsolatos jellemzőit is ismerik és gyorsabban tudnak reagálni a változásokra, igényekre.

A fejvadászat alkalmazási területei

A fejvadászatot jellemzően magas szintű, illetve kulcs szakértői, specialista pozíciók betöltésére alkalmazzák. Azonban a jelenlegi piaci trendek azt mutatják, hogy a fejvadászat módszertanát és folyamatát alacsonyabb szintű pozícióknál is sikeresen lehet alkalmazni. Jellemző, hogy egy kevésbé magas beosztású jelölt megtalálásához a fejvadászat bizonyos elemeit átveszik a HR szakemberek. Így manapság egyre elterjedtebb a speciális és nehezen betölthető funkcionális területekre - pl. IT, mérnök, könyvelő, stb. - történő toborzásban fejvadász eszközök használata.

A legjobb szakemberek jellemzően nem aktív álláskeresők, így a fejvadászat során általában a passzív jelöltekre helyeződik a hangsúly. Ilyenkor a tanácsadók feladata feltérképezni az adott munkavállaló számára a váltásban rejlő lehetőségeket. A motiváció kialakítása és a meggyőzés is fontos feladata ilyenkor a HR szakembereknek.


A JOBGROUP fejvadászat üzletága felkészült a teljes fejvadászat folyamat végrehajtására a pontos piac- és igényfelméréstől a jelöltek felkutatásán, előszűrésén, intejúzásán át a döntéstámogatásig.


Fejvadászat folyamata

A fejvadászat folyamata során fontos, hogy a fejvadász és a megbízó állandó és elkötelezett kapcsolatban legyen, a közös munka gyakori visszajelzések mellett történjen. Ugyanakkor a fejvadász feladata alapvetően a HR osztály és HR vezető tehermentesítése és munkájának könnyítése, ezért mindig kész ötletekkel, szakmai meglátásokkal, iparági tanácsokkal, gyorsan átlátható anyagokkal kell készülnie.

Az együttműködés fontos eleme az idő is. Általánosságban jellemző, hogy gyorsan és rövid határidő mellett szükséges megtalálni a jövőbeli munkavállalókat, azonban a minőségi vezető munkavállalók felsorakoztatásához hosszabb időre van szükség. Különösen jellemző ez a komplex fejvadászat projektek során. Az együttműködés során a hatékonyság mellett optimális idő betartása szükséges.

1. Megbízás

A fejvadász cég megbízása stratégiai döntés, amit az ügyvezető vagy a HR-rel és kiválasztással foglalkozó döntéshozó szakember kezdeményez. A fejvadászat során gyakori, hogy ilyenkor még nem teljesen letisztult igényekről van szó. A fejvadász cég felméri a pontos igényeket, a vállalati célokat, a fejlődési irányt és stratégiát és ennek tudatában állapítja meg, hogy milyen kiválasztási folyamat támogatja legjobban a megkeresőt és erre milyen ajánlatot ad.

2. Részletes profil kialakítása

Közös munka során alakul ki az ideális jelölt képe: azok a személyi tulajdonságok, képességek, képzettségek, tapasztalatok, kompetenciák, amelyekkel mindenképp rendelkeznie kell a jövőbeli munkavállalónak. Ezek alapján az ügyfél és a fejvadász egyaránt felsorolhat vállalatokat, szakembereket a piacról, ezzel kialakítva az elsődleges potenciális jelöltek listáját. Nem ritka bizonyos kizárandó cégek felsorolása is.

3. Piackutatás

A profil kialakítását követi a fejvadász cég piackutatása. Ilyenkor az adott iparág, terület, a keresett profil piaci és munkaerővel kapcsolatos helyzetének teljes felmérése történik. A direkt keresés hatására tovább bővülhet a potenciális vállalatok és szakemberek köre, de akár a szükséges kompetenciákat is ki lehet egészíteni. 

4. Kapcsolatfelvétel

A tanácsadók maximális diszkréció mellett kezdik meg a kapcsolatfelvételt a potenciális jelöltekkel. A titoktartás különösen fontos, hiszen gyakori a „mindenki ismer mindenkit” jelenség. Az üzleti titkok, fejlődési irányok versenytársak előtti titokban tartása miatt csak olyan tanácsadókat érdemes alkalmazni, akik 100% diszkréciót tudnak biztosítani.

A kapcsolatfelvételre számtalan technika létezik. Ma már egyre kreatívabb megközelítésekre van szükség a passzív és elfoglalt potenciális munkavállalók elérésére. Számtalan speciális csatorna alkalmazása mellett fontos a jelöltek megfelelő megszólítása, hiszen ez alapjaiban dönti el a továbblépés esélyét. Előnyből indulnak azok a fejvadászok, akik pontosan ismerik az adott iparág piaci helyzetét, tisztában vannak a szakzsargonnal és hitelesen tudják képviselni megbízójuk érdekeit.

A kapcsolatfelvételt követően a tanácsadók feladata leküzdeni a megkeresett szakemberek bizonytalanságát, a váltással szemben mutatott ellenállásukat. Meggyőzési és motivációs technikák alkalmazása, emberfókuszú megközelítés és személyes odafigyelés szükséges a sikerhez.

5. Többkörös interjúk, szűrés és kiválasztás

A fejvadászat során a megfelelő jelöltek többkörös interjún és szűrésen esnek át, hiszen stratégiailag és szakmailag is kiemelt pozíció betöltésére pályáznak. A továbbjutó jelöltek interjús és esetlegesen tesztekkel, AC-kel történő felmérése során többek között a következők értékelése történik:

 • személyi kompetenciák értékelése
 • karriermotivációk, karriertervek és egyéni motivációk felmérése
 • szakmai, technikai tudás felmérése
 • mennyire illeszkedik a keresett profilhoz
 • nyelvi kompetenciák

A fejvadász gyakorlott kompetencia mérésekben, értékelésekben, a jelöltekről és azok profilnak való megfelelősségéről komplex képet tud adni megbízójára számára.

A fejvadászok bekérik és rendezik a szükséges referenciákat is a továbblépéshez. A hosszúra nyúló interjúfolyamatok során is továbbra is feladatuk a pályázók motiválása.

6. Jelöltek bemutatása profilok segítségével

A megszerzett komplex adatokat és információkat a potenciális jelöltekről a tanácsadók jól átlátható és összehasonlítható profilokba foglalják össze és nyújtják be a megbízónak. A fejvadász feladata az teljes körű adatvédelmi megfelelés biztosítása is. A profil minden hivatalos dokumentumot (porfólió, önéletrajz, stb.) és a tapasztalt HR tanácsadó véleményét is tartalmazza.

7. Kapcsolatfelvétel a megbízóval

A megbízó a kiválasztott jelöltekkel történő kapcsolatának kialakításában szintén részt vesz a fejvadász. A megismerkedés és a kommunikáció támogatása, a további interjúk és beszélgetések megvalósítása megkönnyíti a jelöltek és a munkaadók dolgát is.

8. Visszajelzés

A megfelelő és nem megfelelő jelöltek számára egyaránt visszajelzést és szakmai támogatást nyújtanak a tanácsadók. A fejvadászok kapcsolati hálója minden fejvadász projektet követően tovább bővül, ezzel segítve későbbi munkájukat.

9. Utánkövetés, döntés és belépés támogatása

Egy fejvadász feladatai közé tartozik a megbízó támogatása a felsorakoztatott jelöltek közötti döntésben. A döntés megszületése után a projekt fontossága és komplexitása miatt kiemelt jelentőségű az utánkövetés és mérés is. A kiválasztott jelölt belépésének segítése szintén a fejvadász szolgáltatások egy eleme, ami tovább segíti a hosszútávú sikeres munka megkezdését a munkavállaló és munkaadó között.

10. Garancia

A fejvadász ügynökségek szerződésben meghatározott garanciát vállalnak kereséseikre, ezzel biztosítva a megbízónak a pénzügyi és üzleti biztonságot.

A fejvadászat díja

A fejvadász projektet során nagyon egyedi és személyre szabott keresésről van szó. Ezek költségét sok tényező befolyásolja. Az átlátható feltételek kialakítása mellett az alábbiakat veszik figyelembe a fejvadászat díjának megállapításakor:

 • A pozíció szenioritása
 • A jelölt bruttó bére
 • Az adott terület munkaerőpiaci helyzete
 • A felmérés mélysége
 • A kiegészítő HR szolgáltatások (tesztek, AC-k, munkaügyi tanácsadás, részletes piackutatás...)

A megbízó és a fejvadász szolgáltató jellemzően többlépcsős szolgáltatási díj fizetésében állapodnak meg, ezzel biztosítva az egyes tevekénységi lépések gazdasági megterülését és mindkét fél magasabb szintű elköteleződését a siker érdekében.

Összefoglalás

A fejvadászat a HR tevékenységek speciális területe, amit jellemzően komplex és/vagy kulcs profilok keresése esetén alkalmaznak és erre specializálódott fejvadászok végzik. A fejvadászat folyamatának lépései a következők:

 • Megbízás
 • Részletes profil kialakítása
 • Piackutatás
 • Kapcsolatfelvétel
 • Többkörös interjú és szűrés
 • Jelöltek bemutatása profilok segítségével
 • Kapcsolatfelvétel a megbízóval
 • Visszajelzés
 • Utánkövetés, döntés és belépés támogatása
 • Garancia

A JOBGROUP szakértő csapata minden iparágat lefedő tapasztalattal rendelkezik fejvadász projektek végrehajtásában a Prime by JobGroup csapat szakértelmével. [További részletek]