#A HR alapjai

Mindent a munkaerő-közvetítésről: fogalma, ára, feltételei, előnyei

2021.06.29.

A vállalatok kompetitív előnyeik növelése érdekében gyakran fordulnak munkaerő-közvetítő cégekhez. Az együttműködés célja a megfelelő új munkatársak gyors megtalálása és munkába állítása, a cégen belüli fluktuáció csökkentése és a HR stratégia hosszútávú támogatása. Azonban a munkaerő-közvetítőknek van egy további fontos szerepe: a házon belüli HR és munkaügyi osztályok tehermentesítése.

Annak ellenére, hogy a munkaerő-közvetítők alkalmazása több évtizedes múltra tekint vissza, mégis gyakran merül fel a kérdés: „mégis mire jó ez?” Ebben a blogcikkben megismerheted a munkaerő-közvetítés alapjait és a céged számára nyújtott előnyeit!

A munkaerő-közvetítés fogalma

A munkaerő-közvetítés valójában kiszervezett munkaerő toborzást, keresést és kiválasztást jelent.

A munkaerő-közvetítés olyan magán szolgáltatások összessége, amely célja, hogy a munkát keresők és munkát kínálók a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kialakítása céljából találkozhassanak a munkaerőpiac adta kereteken belül.

Magyarországon a munkaerő-közvetítést a 118/2001. (VI. 30.) Kormány rendelet szabályozza, ami tartalmazza a tevékenység nyilvántartásba vételét és az annak folytatásáról szóló feltételeket is.

Ki a munkaerő-közvetítő?

A munkaerő-közvetítő az állást kereső magánszemélyek és az állást kínáló vállalatok mellett a folyamatba belépő harmadik fél, aki kettőjük találkozását támogatja. Azonban a munkaerő-kölcsönzéssel szemben az új munkatárs felvételét követően a közös kapcsolat megszűnik és nincsen szó háromoldalú jogviszonyról. A munkaerő-közvetítő feladata a munkakapcsolat létrejöttének segítése.

A munkaerő-közvetítő egy, a toborzás-kiválasztásra specializálódott cég, aki a partner (az állást kínáló vállalat) megbízásából, megadott követelményeknek leginkább megfelelő jelölteket szolgáltat.

Mit csinál egy munkaerő-közvetítő?

A munkaerő-közvetítő feladata azonban ennél jóval sokrétűbb.

Az együttműködés kezdete
A közös együttműködést megelőzően gyakori, hogy a megbízó önállóan is megpróbálja betölteni aza nyitott pozícióit. Azonban az egyre nehezebb munkaerőpiaci viszonyok között ez nem mindig vezet eredményre. Ilyenkor tud a folyamatba sikerrel belépni egy munkaerő-közvetítő.

Emellett egyre inkább bevett gyakorlat már az igény felmerülésének pillanatában vagy azt megelőzően bevonni egy munkaerő-közvetítőt. Ezt gyakran az anyacég külföldi kultúrájából vett példák vagy a vállalatvezetés pozitív tapasztalatai teszik lehetővé, vagy akár elvárttá.

Igényfelmerülés
A munkaerő-közvetítő olyan tapasztalt szakembereket alkalmaz, akik nem csak a HR területét ismerik alaposan, hanem a megbízó iparágának igényeivel, tendenciáival is tisztában vannak. A szakembereket már az új munkaerő igény felmerülésének pillanatában be lehet vonni a megfelelő profil és munkakör kialakítása érdekében. De az sem ritka, hogy más munkaerővel kapcsolatos HR tanácsadás keretein belül merül fel az igény az új munkaerőre.

Ekkor a munkaerő-közvetítő dedikált tanácsadója a partnerrel közösen, a HR és üzleti igények egyensúlyát figyelembe véve alakítja ki a profilt, amely alapján megkezdődik a keresés.

A munkaerő-közvetítő szolgáltatás elemei

Sok fajta munkaerő közvetítő szolgáltatás létezik, az egészen egyszerű megoldásoktól a komplex, teljes körű kiválasztás elvégzéséig. A megfelelő szolgáltatást mindig az adott cég egyedi igényei alapján kell összeállítani.

Az alábbi szolgáltatásokat foglalhatja magába az együttműködés egy munkaerő-közvetítővel:

 • Igényfelmérés, munkaköri tanácsadás
 • Keresési-kiválasztási stratégia kialakítása
 • Álláshirdetési kampány készítése (egyszerű vagy komplex, sok csatornát használó kampány)
 • Jelöltek keresése egyedi és összetett technikákkal (sourcing, boo-lean keresés, fizetett és saját adatbázisok, LinkedIn, Facebook, más vállalatok munkavállalóinak felkutatása, fejvadász, direkt megkeresésitechnikák stb.)
 • Előszűrés (az összegyűjtött és jelentkező jelöltek vizuális, majd telefonos előszűrése a profil alapján)
 • Name check a megbízó vállalattal
 • Background screening (háttérellenőrzés), referenciák bekérése
 • Interjúzás (a megfelelő jelöltek szakmai és személyes képességeit felmérő személyes vagy videós interjú)
 • A partner igényeinek megfelelő tesztek és felmérések felvétele, kiértékelése
 • Részletes riport készítése a megfelelő jelöltekről
 • A továbbjutott és kiesett jelentkezők értesítése, támogatása
 • A partner döntésének, a megfelelő jelölt(ek) kiválasztásának szakmai támogatása
 • Részvétel az ügyfél személyes interjúján, annak segítése
 • Döntéstámogatás
 • Kiválasztott jelölt belépésének segítése, próba idejének nyomon követése
 • A jelöltek és a partner cég közötti kommunikáció, kapcsolatteremtés támogatása
 • Munkaügyi és HR tanácsadás, támogató szolgáltatások

Egy jó munkaerő-közvetítő felméri partnerének igényeit és annyit vállal át a fentiekből, amennyire szükség van, illetve amennyi maximálizálja a kiválasztás hatékonyságát. Gyakori a teljes keresés-kiválasztás kiszervezése a munkaerő-közvetítőhöz, így egy kézben tartva a teljes folyamatot, amibe a vállalat csak akkor csatlakozik be, amikor nyitott, a profilnak megfelelő jelöltek állnak rendelkezésre.

Mennyibe kerül a munkaerő-közvetítés?

A munkaerő-közvetítés díjazása vállalatonként változó. Különböző fizetési konstrukciók léteznek, amelyek biztosítják, hogy a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltatást nyújtó számára is kifizetődő legyen az együttműködés. A szolgáltatási díj általában a felvett munkavállaló éves bruttó bére alapján kalkulálódik, annak bizonyos, a szolgáltatásra szerződő felek által megállapodott százaléka. Jellemző a fizetési konstrukciók személyre szabása, annak függvényében, hogy a fentebb felsorolt szolgáltatási elemekből mennyit és milyen mélységben, komplexitásban szükséges alkalmazni a keresés-kiválasztás során.

Fontos kiemelni, hogy a munkaerő-közvetítők a munkát keresővel szemben semmilyen díjat vagy költséget nem számolhatnak fel!

A jelöltek nem beválásának rizikója minden munkaerővel kapcsolatos projektben megjelenik. A munkaerő-közvetítők az egyedileg kialakított konstrukciókba beleépítik a garanciát is. Ezzel biztosítják, hogy ha a kiválasztott jelölt a garancia idején belül felmond, vagy számára felmondanak, azt térítésmentesen pótolják.

Milyen feltételei vannak a munkaerő-közvetítésnek?

A munkaerő-közvetítés egy jogilag szabályozott tevékenység, amelynek tisztának és átláthatónak kell lennie.

A munkaerő-közvetítőre vonatkozó feltételek

A munkaerő-közvetítőnek tilos az alábbiak végzése:

 • a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni (nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, vagy bármilyen egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt)
 • a munkakeresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,
 • a munkakeresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan céghez, ahol sztrájk van
 • olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,
 • olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben.

A munka-közvetítőnek a munkakeresőt tájékoztatnia kell az alábbiakról:

 • A munkakör főbb sajátosságairól (a szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről).
 • Amennyiben a közvetítés külföldre történik, a fogadó ország jogszabályairól a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell.
 • Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető.

Milyen pozíciókban alkalmaznak munkaerő-közvetítést?

Munkaerő-közvetítőt bármilyen megüresedés betöltésére lehet alkalmazni. Azonban gyakori, hogy egy-egy közvetítő saját területre specializálódik. Az alábbi területek a leggyakoribb szakterületek:

 • diákmunka közvetítése
 • szellemi munkaerő-közvetítés
 • fizikai munkaerő-közvetítés
 • vezetőkiválasztás és fejvadászat
 • külföldi munkaerő-közvetítés

Bizonyos közvetítők külön iparágak munkaerőigényeit elégítik ki speciális üzletágakkal (ilyen például a JOBGROUP Ventiv Health gyógyszeripari üzletága vagy IT üzletága).

Már megpróbálta megtalálni a következő munkatársát, de nem járt sikerrel? Esetleg szeretne már a folyamat elején profi csapatot bevonni a keresésbe? Kérje ingyenes árajánlatunkat személyre szabott igényei alapján!
[Érdekel!]

A munkaerő-közvetítés előnyei

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért alkalmaznak vállalatok munkaerő-közvetítőt? Mi az, amit házon belül, saját HR-es vagy adminisztrációs kollégákkal nem lehet elvégezni?

Költséghatékonyság
Munkaerő-közvetítő alkalmazásának segítségével a megfelelő jelölt kiválasztásának költsége (cost to hire) jelentősen lecsökken. A közvetítési díjért cserébe kiszámítható időn belül megfelelő új munkatárssal folytatódhat az üzleti tevékenység, ezzel minimalizálva a kiesett időt, eredményt és üzleti bizonytalanságot.

HR és piaci igények találkozása
A munkaerő-közvetítők alkalmazásában álló tanácsadók nem csak a munkaerőpiacot ismerik, hanem a szóban forgó üzleti és ipari tendenciákat is. Ezek együttes figyelembevételével alakítják ki a személyre szabott toborzási stratégiát, amire gyakran nincs lehetőség vállalaton belül.

Kiterjedt kapcsolati háló
A munkaerő-közvetítők kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkeznek, hála korábbi kereséseiknek, piacismeretüknek és jól felépített, adatvédelmileg is megfelelő adatbázisuknak. Ilyen erőforrások csak ritkán állnak rendelkezésre más vállalaton belül.

Tapasztalat és szakértelem
Egy munkaerő-közvetítővel történő együttműködés során dedikált tanácsadó foglalkozik az ügyfél igényével, azonban egy ember tapasztalatának és szakértelmének többszörösét felhasználva. Hiszen a tanácsadó csapat egymást támogatva, kumulált ismereteiket közösen használva elégítik ki az ügyfél igényeit. Emellett pedig a piac változásaival történő lépéstartás érdekében gyakori továbbképzésekkel tartják frissen a csapat tudását.

Földrajzi lefedettség
Gyakran alkalmaznak munkaerő-közvetítőket földrajzi terjeszkedés esetén, amikor a vállalat olyan lokáción kezd működésben, ahol korábban nem volt jelen. Helyi vagy országos lefedettségű munkaerő-közvetítők ilyenkor a helyi piac ismeretében támogathatják a tömeges vagy eseti toborzást.

Gyors és rugalmas
Hála a dedikált tanácsadónak és a piaci tapasztalatnak, szakértelemnek, a munkaerő-közvetítés egy gyors és rugalmas folyamat, ahol az igény felmerülését követően heteken belül megfelelő és felvehető jelöltekkel találkozhatunk. További kiegészítő HR tevékenységekkel még tovább lehet gyorsítani a folyamatot (ilyen például a pool építés, amikor már a konkrét munkaerőigény felmerülése előtt felépül egy célirányos potenciális jelölt adatbázis, akikre lehet építeni).

Tehermentesítés
A munkaerő-közvetítés egyik legnagyobb előnye, hogy így a házon belüli HR és munkaügyi osztály azokkal a fontos feladatokkal foglalkozhat, amelyek nem szervezhetőek ki teljes mértékben, ellenben a keresés-kiválasztással.

Munkáltatói márka építése
Egy munkaerő-közvetítő alkalmazásával a kiválasztási folyamat profi keretek között, megfelelő odafigyelés mellett folyhat, ami segíti cég munkáltatói márkájának építését.

Adatvédelem és adatkezelés
A munkaerő-közvetítők különösen odafigyeléssel járnak el a jogszabályi és törvényi megfelelés tekintetében, hiszen hosszútávú működésük és reputációjuk múlik ezen. Ennek kiemelt eleme az adatvédelem és az adatkezelés, ami a 2018-as GDPR-t nyomán különösen fontos szerepet tölt be a munkaerő toborzásban.

Szakmai és emberi tényezők
A munkaerő-közvetítők nem csak szakmai hanem emberi tényezőkre is folyamatosan odafigyelnek a kiválasztás során. Így a vállalati kultúrába illő jelölteket gyűjtenek, akik hosszútávon járulnak hozzá a vállalat sikeréhez.

Tetszett ez a blogcikk és hasznos lenne ismerőseid, kollégáid számára is? Oszd meg velük!

Források: