#A HR alapjai #HR tanácsok #Kutatások

Ösztönzés a munkahelyen – hogyan motiváljunk munkavállalókat?

2023.08.14.

A szervezeti célok és a munkavállalói érdekek kéz a kézben járnak, kiemelten fontos az egyensúly, harmónia megtalálása. Ebben kiemelt szerepet játszik a munkavállalók motiválása különböző, ideális esetben akár személyre szabott ösztönző eszközökkel.

Cikkünkben ezeknek a sokat emlegetett fogalmaknak a jelentése mögé nézünk. A motiváció fogalmi áttekintése után az ösztönzésmenedzsment szintjeit konkrét példákon keresztül vizsgáljuk meg. Kutatások bizonyítják, hogy a béren kívüli juttatások is fontos szerepet játszanak az ösztönzésben, így betekintést nyújtunk ezek fajtáiba is a Maslow piramis alapján. Végül kitérünk a megfelelő ösztönzési rendszer megtalálására, személyre szabására.

A motivációról

Mi az a motiváció?

A motiváció valamilyen cél irányába vezérel, erőfeszítésre sarkall, bizonyos ideig képes szinten tartani a szükséges készségek/képességek hatását. Egy konkrét feladat felé való elmozdulásban, a kivitelezés elérésére ösztönöz minket. Tehát egyfajta energiáról beszélhetünk, amely erőforrással lát el minket. Segít a figyelem egy bizonyos irányba terelésében és a kialakult célok elérésében, az erőfeszítések fenntartásában.

Mi az, amiben segítségünkre lehetnek a munkahelyi motivációs elméletek?

A motiváció az üzleti élet számos területén hasznunkra válhat. A teljesség igénye nélkül például az alábbiakban segíthet:

 • vonzalom, vállalat iránti elköteleződés kialakulása;
 • produktivitás elősegítése;
 • negatív viselkedés megelőzése;
 • fluktuáció.

Nem kérdés hát, hogy a HR szakemberek és a csoport- vagy vállalati vezetők gyakran nyúlnak különböző, jól bevált motivációs eszközökhöz a munkavállalók motiválására.

Hogyan kapcsolódik a motiváció az ösztönzésmenedzsmenthez?

Az ösztönzés során a szükségleteinket mindinkább magasabb fokon szeretnénk kielégíteni, aminek fő mozgatórugója a motiváció. A belső motiváció tulajdonképpen az emberi tényezőket jelenti, míg a külső motiváció a szervezethez kapcsolódó motivációs tényezők. Az ösztönzésmenedzsment során a szervezet céljainak elérése mellett az ideális munkavállalók megtalálását, megszerzését, megtartását és motiválását helyezzük célkeresztbe. Az ösztönzési rendszer két nagy csoportja a javadalmazás és a nem anyagi javak (Juhász, 2012).

Az ösztönzésmenedzsment formái  - Maslow piramis

A munkahelyi ösztönzési programok célja, hogy a munkavállalók elégedettebbek legyenek a munkahelyükkel, hatékonyabban dolgozzanak, és hozzájáruljanak a vállalati célok eléréséhez. Az ösztönzési menedzsment sokféle formában jelenhet meg a vállalatoknál. A béren kívüli ösztönzési formákat a Maslow piramis segítségével is ábrázolhatjuk, úgy, hogy a különböző szükségleti szintekhez hozzárendeljük a megfelelő juttatási formákat, és ezt a menüt a felmért dolgozói igényekhez igazítjuk. 


Forrás: Fábián Endre: MAGYAR GRAFIKA 2008/4; Készítette: JobGroup

Alapszükségletek a munkahelyen

A piramis első fokán foglalnak helyet az „alapszükségletek”, tehát a fiziológiai, vegetatív szükségletek. Ehhez a szinthez leginkább az alap- és mozgó bérelemek, illetve az anyagi juttatások köre társítható, mint a mindennapi megélhetés biztosítéka. Ide tartoznak többek között a bónuszrendszerek, teljesítményalapú térítések, cafeteria-rendszerben nyújtott különböző juttatások, Home Office támogatás, étkezési utalványok, kulturális eseményekre felhasználható keretek, utazási költségtérítés, sportbérletek, ingyenes munkaruházatok is.

Biztonsági szükségletek a munkahelyen

A második fokon találhatóak a biztonsági szükségletek. A hosszú és rövid távú biztonság érzését pl. a karriertervek, az előrelépés lehetősége, rugalmas munkaidő, távmunka lehetőségek és egyéb kezdeményezések adhatják, amelyek támogatják a munkavállalók munka-magánélet egyensúlyát, amik pozitív hatással vannak a munkavállalók elégedettségére és teljesítményére. Továbbá ide tartoznak még az egészség és a nyugdíjbiztosítási formák is.

Közösségi és kulturális szükségletek a munkahelyen

A harmadik fokon a közösségi, kulturális szükségletek találhatóak. Kifejezetten fontos lehet az olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek egy szorosabb kapcsolat kialakítására a munkavállalók között. A közös élmények segítenek a hosszan tartó pozitív légkör kialakításában és az összetartozás érzésének megerősítésében. Ilyenek lehetnek a csapatépítő programok, közös ünneplések, cégen belüli klubok pl. olvasóklub létrehozása, sporteseményeken való részvétel, illetve a közös karitatív tevékenységek is.

Megbecsülés és elismerés a munkahelyen

A negyedik szinten a megbecsülés és az elismerés bonyolult kérdésköre vetődik fel, ahol a legtöbbször a jutalmak, dicséretek, kitüntetések oldják fel ezt az igényt.  A rendszeres, ideális estben negyedévente, de minimum fél évente, évente történő teljesítményértékelések és visszajelzések lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy megértsék, hogyan teljesítenek a munkájukban, és az elvárásoknak megfelelően kapjanak elismerést vagy fejlesztési támogatást felettesüktől. Bizonyos helyzetekben a különleges kihívást jelentő feladatok adása vagy az előléptetés is megoldás lehet.

Önmegvalósítás a munkahelyen

A csúcson az önmegvalósítás, a fejlődési lehetőség iránti vágy kielégítésének szükségessége jelentkezik. Ide sorolhatjuk a cég által nyújtott belső és/vagy külső képzések, workshopok és fejlesztési lehetőségeket, amelyek segítik a munkavállalók szakmai tudásának bővítését és a hatékonyabb munkavégzést. Továbbá a senior munkavállalók bevonása a döntéshozatali folyamatokba és az észrevételeik figyelembevétele a vállalati stratégiák kidolgozásában hozzájárulhat az elkötelezettség növeléséhez.

„Minden a pénz”? – a béren kívüli juttatások fontossága az ösztönzésben

Frederick Taylor, a tudományos vezetéselmélet elismert kutatója szerint az ösztönzés legjobb és leghatékonyabb formája anyagi jellegű. De valóban így van? Hawthorne és Mayo kísérletei már az 1920-as években vizsgálták ezt a kérdéskört. Eredményeikből tudhatjuk, hogy az interperszonális szükségletek elengedhetetlenek. Általuk derült fény arra, hogy az alkalmazottak motiválttá válnak, amennyiben odafigyelést, törődést, gondoskodást éreznek.

A következőkben nézzünk meg néhány aktuális kutatási eredményt, ami azt is vizsgálta, hogy a pénzbeli juttatáson kívül még milyen további munkahelyi motivációs eszközöket értékelnek pozitívan a munkavállalók.

 • Pavelka (2022) dolgozata az Y és Z generációs munkavállalókat vizsgálta, ahol kiderült, hogy a pénzbeli juttatáson túl a közvetlen munkakörnyezettel kialakított kapcsolat a legfontosabb, motivációjukat jelentősen megemelte ez a tényező.
 • A felmérések alapján Zsótér, Gorzás és Deák (2022) dolgozatában a munkaerőösztönzés javasolt eszközei között szerepel a céges bölcsőde kialakítása, a pénzjutalom, fejlődési lehetőség, tanfolyamok, képzések kialakítása, havi hónap dolgozója kinevezése a nyilvánosság előtt, elismerés érzésének nyomatékosítása.
 • Kőműves, Poór és Karácsony 2022-es tanulmányából az derült ki, hogy a munkaerő megtartására, így az ösztönzésben a legkevésbé szerepet játszó elemek az élet- és nyugdíjbiztosítás. 
 • Korábbi, fél évvel ezelőtti, Linkedinen végzett felmérésünk alapján, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy álláskeresőként mi az a juttatás, vagy körülmény, ami miatt szívesebben jelentkezik egy bizonyos pozícióra, közel 100 választ kaptunk. E szerint 60%-kal a home office lehetőség győzött, ezt követte 30%-kal a fejlődési lehetőség, 9%-kal az egészségbiztosítás és csupán 1% a bejárás támogatást választotta. Ezeken felül a céges autó lehetősége volt még kiemelve. 

Forrás: JobGroup LinkedIn szavazás eredménye

Hogyan találjuk meg a munkavállalók ösztönzésének megfelelő rendszerét?

Hosszú távon a belülről fakadó motiváció a legfontosabb, ennek erősítését kell támogatnunk, hogy egy elkötelezett munkavállalóról beszélhessünk.  

A fizetés csak az alapja a javadalmazásnak, önmagában nem motivál, viszont ezen felül számos anyagi juttatáson túli ösztönző közül választhatunk. A mozgásterünk szélesen kiterjedt, melyet a munkavállalói igényfelmérés, az egyéni különbségek megértése/feltérképezése és az adott cég lehetőségeinek összeegyeztetése után, gondosan megtervezve érdemes kialakítani egy jól működő ösztönzési rendszert. Az ebből fakadó eredmények jól alátámasztottak: magasabb szintű elköteleződés, megnövekedett produktivitás, fluktuációs ráta csökkenése. 

 

A megfelelő ösztönzési rendszer adja az alapját a munkavállalók hosszútávú megtartásának, azonban számos más tényezőt is figyelembe kell venni, többek között a megfelelő méretű, szaktudású csapatok meglétét. Egy szakmailag megfelelő, egymást támogató csapat összeállítása elengedhetetlen a hosszútávú elköteleződésben. A JobGroup szakértő csapata ezt felismerte, ezért teljeskörű HR szolgáltatásaink részeként a toborzástól egészen az új munkavállalók megtalálásáig is beillesztésééig tudjuk támogatni partnereinket.

 

Forrás:

 • Fábián E. (2008). MAGYAR GRAFIKA 2008/4.
 • Juhász Cs. (2012). Ösztönzésmenedzsment. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (4) 4. pp. 139-147.
 • Kőműves Zs., Poór J., Karácsony P. (2022). Vezetői motiváció a munkaerő-megtartás szolgálatában, különös tekintettel a dél-dunántúli régió kis- és középvállalkozásaira. The Hungarian Journal of Marketing & Management. 2022/2. DOI: 10.15170/MM.2021.56.02.07 
 • Pavelka K. (2022). Az ösztönzésmenedzsment vizsgálata az ifjú és fiatal felnőttkorú munkavállalók körében: Hogyan tartsuk meg cégünknél az Y és Z generációba tartozó munkavállalókat 2022-ben.
 • Zsótér B., Gorzás E., Deák D. (2022). Munkaerő ösztönzés szerepe és kihívásai egy Dél-Alföldi mezőgazdasági gépgyártó cég vonatkozásában – etikai nézőpontból. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatások a jövő szolgálatában 3. MTA SZAB Mezőgazdasági Szakbizottság, Szeged