#Álláskeresőknek

Hogyan lehet kiadni és kivenni a szabadságot? [2023]

2021.05.04.

Az előző bejegyzésünkből megtudhattad, hogy hogyan határozza meg a munkáltató az éves szabadságot, de azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ezt milyen módon lehetséges felhasználni. Az erre vonatkozó előírásokat ugyancsak a Munka Törvénykönyve szabályozza.

A szabadság bejelentése, kiadása

A munkavállaló évente hét nap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját leszámítva – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Az erre vonatkozó igényét a dolgozónak 15 nappal korábban be kell jelentenie.
Ugyanez az időkorlát vonatkozik a munkáltatóra is: a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság megkezdése előtt 15 nappal közölni kell.

Szabadság a próbaidő alatt

Többször felmerült már kérdésként munkavállalói oldalról, hogy ez azt jelenti, hogy a próbaidő alatt nem mehetek el szabadságra?  A törvény nem tiltja meg, de a munkáltató nem köteles kiadni.
A leendő főnököd is tudja jól, hogy manapság hónapokat kell várni egy-egy orvosi vizsgálatra, vagy szerelőre. Amennyiben már tudod előre, hogy lesz olyan elfoglaltságod, ami miatt szabadságot kellene kivenned már a próbaidő alatt, érdemes ezt előre jelezni a munkáltatónak – akár az interjú során is. Tapasztalataink szerint így jó eséllyel rábólint a kérésre a felettes, és Neked sem kell újra szervezned a fogorvost.

Tizennégy nap egybefüggő szabadság

Amennyiben nincs eltérő megállapodás, akkor a szabadságokat úgy kell kiadni, hogy az alkalmazott naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettség alól.

Szabadság átvitele a következő évre

Alapesetben a szabadságokat az esedékesség évében kell kiadni, de előfordulhatnak olyan esetek is, amikor ez nem lehetséges:

  • ha a munkaviszony október 1-jén, vagy azután kezdődik, a szabadságokat a következő év március 31-ig adhatja ki a munkáltató.
  • ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem volt lehetséges a szabadságok kiadása, akkor az ok megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell adni.

Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, melynek igénybevétele az esedékesség évében elkezdődik, és akkor is, ha az a gyakorlatban a következő évre átnyúlik. A következő évre átvitt szabadságok száma ebben az esetben sem haladhatja meg az 5 munkanapot.

Amikor a munkáltató rendelkezik a szabadságról

Olyan is előfordulhat, hogy a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén meghiúsul a szabadság. A munkáltató:

  • a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
  • a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,
  • kollektív szerződés esetén, pedig a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékesség évét követő március 31-ig adhatja ki.

Jó, ha tudod, hogy a munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy megszakításával összefüggésével felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

Szabadság pénzbeli megváltása munkaviszony megszűnése esetén

A munkaviszony megszűnésekor, ha az időarányos szabadságod nem használtad fel, a fennmaradó napokat meg kell váltani, ami azt jelenti, hogy a megmaradt napokra távolléti díjat fizetnek ki a részedre.