#HR tanácsok #Kutatások

AI a magyar munkaerőpiacon | 1. rész – A mesterséges intelligencia története, fogalma, tipizálása

2023.08.07.

Írta: Katona Krisztián, IT toborzási üzletágvezető [LinkedIn]

A Mátrix című filmben (1999) a mesterséges intelligencia átvette az uralmat és létrehozott egy mesterséges, szimulált valóságot az emberek leigázására. A film hatalmas sikert aratott, egyfajta tanulságos meseként hívva fel a figyelmünket egy negatív jövőképre, miközben némileg megelőzte korát. Igazából csak az elmúlt években, sőt hónapokban ébredünk rá, mennyi területet befolyásol máris a mesterséges intelligencia (MI, angolul: artificial intelligence, AI).

Korábbi cikkünkben már röviden bemutattuk, hogy milyen változásokra számíthat a mindennapjaiban HR szakma az AI fejlődésével. Ezúttal három részes cikksorozatunkban kísérletet teszünk a mesterséges intelligencia részletes megismerésére és feltérképezzük hatását a recruitmentre valamint az IT munkaerőpiacra a magyar üzleti életben. Sorozatunk első részében az AI rövid történetének áttekintése után bemutatjuk a mesterséges intelligencia és a gép tanulás közötti különbségeket és állást foglalunk az MI kategorizálását tekintve.

A sorozat elérhető részei:

  • 1. rész: A mesterséges intelligencia története, fogalma, tipizálása | [ELOLVASOM!]

Mi az a mesterséges intelligencia, vagy ahogy sokan ismerik MI és AI?

Az "mesterséges intelligencia" kifejezést 1956-ban alkották meg, de az AI (artificial intelligence) napjainkban vált igazán népszerűvé, sőt megkerülhetetlenné. A növekvő adatmennyiség, a fejlett algoritmusok, valamint a számítási teljesítmény és tárolási kapacitás fejlődésének köszönhetően nyílt lehetőségünk kiaknázni a benne rejlő valódi lehetőségeket.

A mesterséges intelligencia története

Az 50-es évekbeli korai AI kutatások olyan témákat vizsgáltak, mint a problémamegoldás és a szimbolikus módszerek. A 60-as években ezek az eredmények felkeltették az USA Védelmi Minisztériumának érdeklődését is. Ennek következtében a fő terület az alapvető emberi gondolkodás utánzása lett. Például a Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége (DARPA) a 70-es években sikeresen hajtott végre utcafeltérképezési projekteket, 2003-ban pedig intelligens személyi asszisztenseket hozott létre, jóval azelőtt, hogy a Siri, Alexa vagy Cortana léteztek volna.

Ma a fókusz az automatizáláson és formális gondolkodáson van, ezek segítségével hozhatunk létre az emberi képességeket kiegészítő és fokozó eszközöket, például keresőmotorokat és döntéstámogató rendszereket.

Gépi tanulás vs. Mesterséges intelligencia – mi a különbség?

A továbbiakban két fontos fogalom sokat fog szerepelni, ezért meg kell vizsgálnunk, mit is értünk alattuk?

A köznyelvben gyakran összekeveredik használatuk, holott a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) és a gépi tanulás (machine learning, ML) nem ugyanaz, a fogalmak között lényeges különbségek vannak. Az AI a nagyobb halmaz, ezt használja számos alkalmazás, amely az emberi viselkedés utánzására jött létre. Az ML képes ezeknek az alkalmazásoknak a képességeit finomhangolni.

Gyakran keveredik össze a két kifejezés, nem kis részben azért, mert számos esetben együttesen használt technológiákról van szó. Vegyük példának a keresőmotorokat. Amikor valamit beírunk a keresősávba, a keresés gépi tanulási algoritmusokat és mesterséges intelligenciát is használ (RankBrain, neural matching, BERT, MUM stb.) annak előrejelzésére, hogy mit is szeretnénk keresni.

 

Tekintsük át az AI és a gépi tanulás közötti egyértelmű különbségeket:

1. Fogalom

A mesterséges intelligencia fogalma

A mesterséges intelligencia (AI) a számítógépes rendszerek az emberi intelligenciát igénylő feladatok elvégzésére irányuló képességét jelenti.

A gép tanulás fogalma

A gépi tanulás (ML) adatok és algoritmusok használatával tanul és alkalmazkodik.

 

2. Fókusz

A mesterséges intelligencia fókusza

A döntéshozatalra összpontosít.

A gép tanulás fókusza

Gépi tanulási algoritmusok segítségével történő tanulásra összpontosít.

 

3. Cél

A mesterséges intelligencia célja

Célja olyan számítógépes rendszerek fejlesztése, amelyek az emberhez hasonlóan képesek tervezni, értelmezni, tanulni és döntéseket hozni.

A gép tanulás célja

Célja, hogy saját algoritmusokat létrehozva tanuljon.

 

4. Felhasznált adatok

A mesterséges intelligencia által használt adatok

Strukturált, félig strukturált és strukturálatlan adatokat használ.

A gép tanulás által használt adatok

Strukturált és félig strukturált adatokat használ.

 

5. Emberi beavatkozás szükségessége

Az mesterséges intelligencia emberi igények

Az AI minimális emberi beavatkozást igényel.

A gép tanulás emberi igénye

A ML-ben emberi szakértelem szükséges az algoritmusok képzéséhez.

 

6. Példák a mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra

Példák a mesterséges intelligenciára

Siri, Google Translate-szerű fordító szoftverek, Google Assistant és a chatbot-ok.

Példák a gépi tanulásra

Javaslati motorok (recommendation engines), Facebook barát-ajánlások, forgalmi figyelmeztetések.

Töltse le összehasonlító táblázatunkat az alábbi linkre kattintva!
[LETÖLTÖM AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOT!]

 

A mesterséges intelligenciák kategorizálása

Az AI kategorizálásának kihívásai

Ha meg akarjuk vizsgálni, hogy milyen AI-okat ismerünk, rövidesen állást kell foglalnunk azt illetően, hogy milyen szempont mentén csoportosítsuk őket.

Egyik lehetséges út a mesterséges intelligenciák tanulási kapacitása alapján: beszélhetnénk szűk (avagy gyenge), általános (avagy erős) és szuper MI-kről. Ezen belül azonban újabb alkategóriákat kellene képeznünk, hogy többet tudjunk meg például a ChatGPT-ről vagy a Midjourney-ről és lássuk a köztük lévő különbségeket.

Keressünk hát egy másik lehetséges keretrendszert. Sok cikkben használják azt a funkcionális kategorizációt, amellyel megnézzük, hogy az AI miképpen képes feldolgozni az adatot, válaszokat adni a bejövő ingerekre, valamint interakcióba lépni a környezettel. Ez alapján négy típus különül el: reaktív gépezetek, limitált memória-kapacitású MI-k, a tudatelmélettel bíró MI-k és öntudattal bíró MI-k. Ezen csoportosítás azonban abba az akadályba fut bele, hogy lényegében valamennyi jelenleg használt alkalmazás a második kategóriába tartozik, így számunkra kevésbé alkalmas bemutatni a mesterséges intelligenciát. A harmadik és negyedik kategória egyelőre a tudományos fantasztikum terepe, valódi előrelépés ezekbe az irányokba csak nagyon lassan várható az elkövetkező időszakban.

A mesterséges intelligencia funkcionalitás szerinti fajtái

Válasszunk hát egy, a számunkra minden szempontból kényelmes csoportosítást - a funkcionalitást - amellyel plasztikusan tudjuk bemutatni, mennyi területen vesszük immár igénybe a technológiát. Az is megkönnyíti a dolgunkat ezzel a metódussal, hogy könnyen tudunk példákat társítani az egyes kategóriákhoz.

Machine Learning keretrendszerek

Ezek a platformok széles felhasználási körrel bírnak, elsősorban a fejlesztőket segítik. Általában a gépi tanulásra és a deep learning-re helyezik a hangsúlyt. A legnépszerűbbek open source (nyílt hozzáférésű) szoftverek.

Ilyen például az alábbiak:

  • deep learning keretrendszerek: TensorFlow, PyTorch, Keras és MXNet,
  • szűkebb értelemben vett machine learning keretrendszerek: Scikit-learn, XGBoost.

Természetesnyelv-feldolgozás (Natural Language Processing, NLP)

A nyelvtechnológia a strukturálatlan (folyó szövegek) vagy kis mértékben strukturált szöveges állományokból történő ismeret-kinyerés tudománya. Konkrét alkalmazási feladatai pedig a szövegek gépi elemzésével az abban rejlő információk automatikus összegyűjtése, rendszerezése, szűrése. A nyelvtechnológia területéhez sorolhatóak továbbá a felhasználót dokumentumok létrehozásában segítő különböző helyesírás-ellenőrző, nyelvi-ellenőrző, tördelést végző, automatikus címkéző stb. programok.

Ilyen kulcstechnológiák az OpenAI GPT sorozata, a BERT, a RoBERTa, és a Hugging Face Transformers-e.

Gépi látás (Computer Vision)

A gépi látás általános gyűjtőfogalom azon eljárásokra és rendszerekre, amelyekkel (mozgó)kép alapú adatgyűjtés és -kiértékelés után vagy annak hatására valamilyen vezérlési, szabályozási vagy gépi értelmezési mechanizmus indul be. Vagyis, ezek a technológiák arra lettek tervezve, hogy segítsenek értelmezni a valódi világ vizuális ingereit, éppen úgy, ahogy az emberek teszik.

Nevezetes példák: OpenCV, TensorFlow Object Detection API, és a YOLO (You Only Look Once).

Beszéd- és hangfeldolgozók

A beszéd- és hangfeldolgozó technológiákat hasonló analógia mentén értelmezhetjük, mint az előző pont esetében, csak ezúttal az ebbe a kategóriába sorolt megoldások az emberi beszéd megértésére, interpretálására és szintetizálására törekszenek.

Ide sorolhatók a Mozillától a DeepSpeech, a Google-től a Speech-to-Text és az Amazon-tól az Alexa Voice Service.

Automatizált gépi tanulás (AutoML)

Az AutoML megoldások segítségével laikusok számára is elérhetővé válik a gépi tanulás (machine learning) technológiájában rejlő lehetőségek kiaknázása.

Példák: Google-től az AutoML, az Auto-sklearn és a H2O AutoML-je.

Megerősítő tanulás (Reinforcement Learning)

A gépi tanulás egy fajtája, amelyben a program képes jutalmakat kiosztani, mivel a döntéshozatalt cselekvés közben tanulja meg.

Ennek a technológiának példái az OpenAI Gym és a Google Dopamine.

Robotic Process Automation (RPA)

Az RPA-k olyan rutinfeladatok automatizálására tervezett technológiák, amelyeket hagyományosan emberek végeztek. Évek óta jelen van a munkaerőpiacon is ez a rendkívül keresett szakértelem.

A UiPath, az Automation Anywhere és a Blue Prism néhány a vezető alkalmazások közül.

Társalgó MI (Conversational AI)

Ez a technológia lehetővé teszi a gépek számára, hogy emberi társalgásra hasonlító beszélgetést folytassanak.

A példák közé tartoznak a chatbot platformok, mint a Rasa, a Microsoft Bot Framework és a Google Dialogflow.

 

A fogalmi keretek kiválasztásával és áttekintésével az a célunk, hogy segítsünk eligazodni ebben a robbanásszerűen fejlődő és még annál is felkapottabb területen. A JobGroup kollégái is számos területen kapcsolatba kerülnek a mesterséges intelligenciával, legyen szó akár a társalgó MI-k képességeinek kiaknázásáról, akár egy új IT pozíció során elvárt készségként megjelenő technológia megértéséről. Nem érdemes lemaradni a legújabb fejleményekről, hiszen különlegesen izgalmas megoldásoknak lehetünk hamarosan a szemtanúi.

A sorozat következő részében éppen ezért az MI magyar és nemzetközi munkaerőpiacra gyakorolt hatását fogjuk áttekinteni. Tartsatok velünk!

Ha nem szeretnétek lemaradni sorozatunk következő részéről, kövess minket Facebook-on és LinkedIn-en, ahol elsőként értesülhetsz frissen pubikált blogcikkjeinkről!

 

 

Felhasznált cikkek