#HR tanácsok #Iroda és munkahely

Négy generáció munkahelyi viselkedése [Boomerek, X, Y, Z] – Generációk a munkahelyen 1. rész

2020.09.14.

Mit kell tudni a generációkról a munkahelyen?

Sokszor hangoztatott kifejezés a „generáció”, de tisztában vagyunk vele mindannyian, hogy mit jelent? Az egyik legfrissebb tudományos definíció szerint ’"generációt olyan személyek csoportjaként határozzuk meg, akik ugyanabban a korszakban születtek, ugyanazon időszak formálta őket, és ugyanazon társadalmi markerek voltak hatással rájuk – más szóval a generáció egy azonos életkor és életszakasz, létfeltételek és technológia, események és tapasztalatok által összekapcsolt csoportja”.

De mit jelent ez a valóságban, a mindennapi életben és legfőképpen a munkahelyünkön, ahol napi 8 órát töltünk és szinte elkerülhetetlen, hogy ne alakuljanak ki olyan csoportok, amikben különböző generációk tagjai képviseltetik magukat? Az ilyen csapatok kiemelkedő előnyökkel járnak, ha megfelelően tudnak együtt dolgozni. Azonban, ha mégis konfliktusok alakulnak ki, akkor komoly problémák jöhetnek létre a csapatban, ami akár a vállalat egészére hatással lehet.

Generációkról szóló blogsorozatunk első részében áttekintjük a különböző generációkat, megismerjük, hogy hogyan viselkednek a munkahelyen, mi motiválja őket és emögött milyen szociális háttér áll. A következő részben kitérünk arra is, hogy milyen előnyökkel járhatnak a multigenerációs csapatok. A sorozat harmadik részében megismerjük a leggyakoribb generációs konfliktusokat, azok okait és az egyes korcsoportok reakcióit is. A sorozatunk negyedik részében pedig bemutatjuk, hogyan lehet megfelelően feloldani a generációs konfliktusokat, hogy a multigenerációs csapatok a lehető legjobb hatékonyságot érjék el.

Mi a JOBGROUP-nál nap, mint nap azért dolgozunk, hogy egyenlőbb, vállalható és folyamatosan fejlődő legyen a munkaerőpiac. Az álláskeresők számára számtalan lehetőséget kínálunk a karrierjük fejlesztésére a https://job.hu/jobs weboldalon.

A munkaadók, vállalatok számára olyan értékteremtő HR szolgáltatásokat nyújtunk, amivel a vállalati fejlődést, növekedést, virágzást támogatjuk. Tudjuk, hogy az emberi képességekben rejlik a siker titka!

  • Közvetítés divíziónk a munkaerőigény felismerésétől az új csapattag belépéséig végzi a teljes toborzást.
  • Direkt keresés, fejvadászat szolgáltatásunk a stratégiailag fontos vezetők és specialisták megtalálására szakosodott.
  • Kölcsönzés csapatunk olyan speciális munkaerőpiaci helyzetekre ad választ, mint a headcount problémák vagy a likviditás.
  • KKV-k számára kifejlesztett szolgáltatásaink annyi HR támogatást nyújtanak, ami arányos a vállalat pénzügyi és stratégiai lehetőségeivel.
  • HR és munkaügyi tanácsadással segítjük a munkavállalók megtartását, a munkajogi megfelelést, a munkaköri auditot, a kiegyensúlyozott bérezést és kiszervezett munkaköröket (outsource) vállalunk. 
  • Szervezetfejlesztéssel támogatjuk a teljes szervezet és a munkatársak egyéni fejlődését. 

A Baby boomerek a munkahelyen (1943 – 1965)

Kik ők? A Baby boomer vagy boomer generáció gazdasági jólétbe született. A vállalatoknál általában rangidősek, így különösen értékes tudás birtokában vannak.

Hogyan dolgoznak? A magyar szocializmus alatt hierarchiát és kemény munkát szoktak meg, ugyanakkor egyenjogúságuk biztosítva volt. Ehhez képest a rendszerváltás nagy csapás volt számukra, így a privát üzleti szférába csak önfejlesztéssel és folyamatosan teljesítménnyel maradhattak a talpukon. Ez formálta őket munkamániássá és így áldozatot is hajlandóak vállalni karrierjükért. Elkötelezettek és hűségesek a munkahelyük iránt.

Csapatban vagy egyedül? Szeretnek csapatban dolgozni és kihívásokkal szembenézni. Jó kapcsolatot ápolnak kollégáikkal és feletteseikkel, így nem szívesen keverednek konfliktusba vagy mondanak ellent vezetőjüknek. Az előre jutáshoz a hierarchia megmászását és a kapcsolatok kialakítását tartják fontosnak.

Mi motiválja őket? Legjobban a rang, a fizetés és a presztízs motiválja őket, ezért versengő szellem alakult ki bennük. Munkájukra pozitív hatással van a közös célmeghatározás, mivel teljesítményük célorientált, ugyanakkor szívesen dolgoznak csapatban.

Mi a helyzet az interneten? A változásokhoz lassabban alkalmazkodnak, ezért a fiatal generációk szemében gyakran lassúnak tűnnek, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lennének hatékonyak a vállalat életlében.

Az X generáció a munkahelyen (1966- 1979)

Kik ők? Az X generáció életét gyakori változások és bizonytalanság jellemezte. Szüleik (boomerek) sokat dolgoztak az otthonlét helyett és sok válás is történt a boomer generációban. Ez járult hozzá ahhoz, hogy az X generáció erősen önálló és az individualizmus híve. Megszokták a bizonytalanságot és hogy kénytelenek többlábon állni és rugalmasnak lenni.

Hogyan dolgoznak? A boomerek példájától elrettenve fontosabb számukra a munka és a magánélet egyensúlya, amit az idősebbek gyakran lustaságként értelmeznek. Kevésbé elkötelezettek a munkahelyük iránt és könnyen váltanak. Erősen versenyszelleműek, ezért értékes munkaerővé válnak, magas kvalifikációval. Emellett kiemelkedő nyelvtudással is rendelkeznek.

Csapatban vagy egyedül? A munkatársakkal való kapcsolatra kisebb hangsúlyt fektetnek és vezetőikkel gyakran egyenesen szkeptikusok.

Mi motiválja őket? Munkájuk során naprakész információkra van szükségük és szeretnek egyszerre több feladattal szembenézni. Fontos számukra a szabad és rugalmas munkavégzés és az állandó visszacsatolás.

Mi a helyzet az interneten? Digitális bevándorlóknak is nevezzük őket, mivel az internetet idősebb fejjel kellett megismerniük, azonban a munkavégzésükhöz elvárás lett ennek ismerete. Ez gyakran okoz konfliktusokat munkahelyi életükben.

Az Y generáció a munkahelyen (1980 – 1995)

Kik ők? Az Y generáció, vagy az angol szakirodalomban gyakran Millenials korosztály az évezred forduló előtt születetteket jelenti. A szülők, nagyszülők a figyelem középpontjába állította őket, ami nagy önbizalmat adott nekik, ugyanakkor magas elvárásoknak kellett megfelelniük. Optimista életszemlélettel rendelkeznek.

Hogyan dolgoznak? Elutasítják a hierarchiát, az előre jutásban és a jutalmazásban a teljesítményt és a tudást tartják fontos tényezőnek. Kommunikáció tekintetében is elutasítják a top-down szemléletet, ahol felülről csorog lefelé az információ. Feletteseikkel és munkatársaikkal bizalmas és motiváló viszonyt igyekeznek kialakítani.

Mi motiválja őket? Munkájukban a legjobban a pénz és a karrier motiválja őket és kevésbé hűségesek, mint bármelyik elődjük, így bármikor hajlandóak váltani, ha elégedetlenek jelenlegi munkahelyükön. Szeretik a konkrét célokat és a pontos munkaleírást, ugyanakkor rugalmasságra és szabad időbeosztásra vágynak. Munkájuk során igénylik a figyelmet és a dicséretet.

Csapatmunkában vagy egyedül? A csapatmunkát jobban kedvelik az egyéni feladatvégzés helyett. X generációs főnökeikkel ez konfliktuspont lehet azok individualista gondolkodása miatt.

Mi a helyzet az internettel? Életük fontos formálója az internet, ezért digitális bennszülötteknek is nevezzük őket. Problémamegoldásukat és kommunikációjukat a digitális világ formálta. A szakirodalom fordított szocializálódásnak nevezi, hogy a technológia vívmányait gyakran ők tanítják szüleiknek és nem fordítva történik a tanítás.

A Z generáció a munkahelyen (1995 – 2010)

Kik ők? A Z generáció legidősebb tagjai is nagyon fiatalok a munkaerőpiac több tagjához képest, ennek ellenére fontos róluk beszélni, hiszen ma már akár 15 évesen elkezdenek dolgozni a magyar fiatalok és szinte már minden munkahelyen képviselteti magát ez a generáció.

Hogyan dolgoznak és mi motiválja őket? Technikai tudásuk miatt kiváló munkaerővé válnak, ugyanakkor a hatalom kultúrával egyáltalán nem tudnak azonosulni és hagyományos motivációs eszközök nem működnek náluk. Helyette a szabadság, az önmegvalósítás, valamint a világmegváltó munka motiváló számukra. Gyorsak a munka és a magánélet területen is, így a fizetésemelésre sem várnak éveket, elvárásaik rögtön magasak. Gyakori visszajelzésre van szükségük a sikeres munkához. A rugalmasság még egy generációnak sem volt annyira fontos, mint nekik: időben és térben is szabadok akarnak lenni. Az információk gyors áramlása elvárás számukra, így türelmetlennek és nem fókuszáltnak tűnhetnek az idősebb vezetők szemében.

Csapatban vagy egyedül? Fontos számukra a csapatuk összetétele és a jó viszony a munkatársakkal.

Mi a helyzet az internettel? Az első valóban globális generációnak vagy digitális bennszülötteknek is nevezzük őket, mivel szocializálódásukat és életüket teljesen átalakította az, hogy állandóan online tudnak lenni. A családjuk létszáma jelentősen lecsökkent a korábbi generációkhoz képest, gyakran egykeként, csonka családokban nőnek fel. 

Ha a generáció konfliktusok problémát okoznak a vállalatánál, érdemes alapjaiban újragondolni a szervezeti struktúrát, a munkaerő kihasználását, a csapatok kibővítését. Vegye fel velünk a kapcsolatot és megtaláljuk a megoldást!

A sorozat további megjelent részei: